Doradztwo i ubezpieczenia

Doradztwo kredytowe / Pomoc w uzyskaniu korzystnego finansowania inwestycji / Ubezpieczenia

Oferujemy dodatkowe usługi w zakresie doradztwa przy wyborze sposobu finansowania transakcji, a także ubezpieczenia nieruchomości i mienia. Pomagamy w uzyskaniu środków na realizację planów związanych tak z zakupem nieruchomości, jak i z inwestycją budowlaną. Doświadczenie na rynku usług finansowych i indywidualne podejście do Klienta są naszymi priorytetami.

Kwestie prawne / Rzetelna obsługa formalności / Pośrednictwo usług

Dzięki firmie ALAUCTUS Kreativbau Klient zostanie rzetelnie obsłużony również od strony prawnej. Współpracujemy z uznanymi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w prawie nieruchomości. Naszym Klientom służymy zawsze fachową poradą dotyczącą kupna, sprzedaży, wynajmu, jak i innych przedsięwzięć realizowanych wobec nieruchomości.

Firma ALAUCTUS Kreativbau na każdym etapie transakcji, dotyczącej nieruchomości, gwarantuje Klientom zabezpieczenie prawne w zakresie:

  • analizy stanu prawnego nieruchomości, w tym badania księgi wieczystej - prowadzonej dla nieruchomości - w zakresie jej zgodności z rzeczywistym stanem prawnym,
  • uzyskania dokumentów koniecznych do przeniesienia prawa do nieruchomości,
  • przygotowania umów przedwstępnych, umów zobowiązujących do przeniesienia własności oraz umów rozporządzających, przenoszących prawa do nieruchomości,
  • czynności technicznych związanych z przystąpieniem Klientów do zawarcia umów - w formie aktu notarialnego - dotyczących nieruchomości

Jednocześnie na życzenie Klienta firma ALAUCTUS Kreativbau we współpracy z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi udostępnia w swojej ofercie dodatkowe usługi związane z różnymi czynnościami prawnymi, dotyczącymi nieruchomości oraz pozostałymi sprawami majątkowymi.

Wszelkie warunki współpracy, w tym usług dodatkowych ustalane są indywidualnie do potrzeb każdego Klienta.


ALAUCTUS Kreativbau posługuje się w całości zgodną z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacją, sporządzoną przez współpracujące z firmą kancelarie prawne.